Առաջադրանք

Continue reading “Առաջադրանք”

Advertisements

Meatball

Կոլոլակ

մածնապուրի մեջ եփած մսով կոլոլակ

 

Վարկած կա, որ կոլոլակը եղել է Կիլիկյան թագավորության ամենահարգի ճաշատեսակը. բառն առաջացել է կերակուրի կլոր ձևից. բարբառներում կան տարբեր անվանումներ.- կլուլիկ, կլորճիկ, կլուր, կլեյոր, և այլն….։ Կան և՛ մսային և՛ բանջարեղենային կոլոլակներ. կլոր, ձվաձև, երկարավուն ու մանր գնդիկներ. մատուցվում է տապակած, խաշած, խորոված, ապուրների մեջ կամ մածուն-սխտորով։

meat sauce with boiled meat

There is an argument that the meatballs were the most dignified dishes of the Cilician kingdom. The word came from a rounded form of food. There are different names in the dialects – cubic, rounded, blurry, clover, etc. … There are both meat and vegetable meatballs. round, ovoid, oblong and small balls. served in roasted, boiled, grilled, soup or with yogurt garlic.

Առաջադրանք

Տրված ածականներից ու գոյականներից ինչպե՞ս հարցին պատասխանող, գործողության հատկանիշ ցույց տվող բառեր (մակբայներ) կազմի´ր:

Օրինակ՝ հատուկ – հատկապես,
աստիճան — աստիճանաբար:

Վայրենի, քաջ, արի, մարդկային, մեղմ, մայր, նյութ, նյութապես. ընկեր, ընկերաբար. խումբ, խմբովին.  հիմն, (հիմք).  Հիմնական. Գաղափար, կամ(ք), համառ, խոր, զգույշ, քնքույշ, թեթև, շեղ, բարեկամ, գործնական, գիտակից, լուրջ, լրջագույն. վայրկյան վայրկենապես

Առաջադրանք

Բառերն ածանցների օգնությամբ այնպես փոխիր, որ անձ ցույց տվող գոյականներ դառնան: 

Ա. Երգել, երգիչ, ուսուցանել,ուսուցիչ նկարել, նկարիչ, գործել,գործիչ, բնակվել,  բնակիչ, հսկել, հսկիչ, լողալ, լողորդ, վարել, վարորդ, հաճախել, հաճախող, գնել,  գնորդ, որսալ, որսորդ, պահել, պահուստ, սուտ ասել, սուտասան, իշ­խել,  իշխող, վեպ ասել, վիպասան, այցելել,  այցելել, վրեժ առնել, վրիժառու,  երկրպագել, երկրպագու;

Բ. Հունձ,  հնձել, ուղի, ուղեւոր, թագ,թագավոր, զեն(ք),  զինամթերք, դատ, դատարան,  ձի, ձիավոր, այգի, այգեպան, հնոց, հնոցապան, ջրա­ղաց,  ջրաղացպան, խանութ, խանութպան, նախիր, նախրապան, ուղտ, ուղտապան պարտեզ, պարտեզպան,  էշ, էշապան:

Ընդգծված բառակապակցություններն ածանցավոր բառերով փոխարինի´ր:

Պոչ ունեցող պոչավոր մի կենդանի էր գալիս:
Չգիտեի, որ այդքան զորություն ունեցող զորեղ հսկա ես:
Կինը վեր կացավ թոնրի մոտից, խմորը վրան խմորոտ ձեռքերով մի քանի հաց փաթաթվեց ու տվեց ճամփորդին:
Այդտեղ որսորդները երկու ոտք ունեցող երկոտանի զարմանալի կեն­դանի են տեսել:
Երկրորդ անգամ հայտնվողը նույն ձին չէր, սրա պոչը մի քիչ երկար երկարավուն  էր, գույն էլ՝ մի քիչ դեղին դեղնավուն :
Իբրև հայր հայրաբար ՝ խրատում էր ու համոզում, որ ներող լինի:

Որպես մտերիմ մտերմաբար ՝ հորդորում էր, որ մի օր էլ տանը մնա:
Եղբոր նման եղբայրաբար  օգնում է ու հետևում, որ վատ բան չանես:
Թշնամու նման թշնամաբար եք խոսում:

 

Առաջադրանք

.Ընդգծված բառերի և բառակապակցությունների փոխարեն տրվածներից մեկը (հոմանիշը) գրի՛ր:

Հիմալայներում, ձյունոտ անտառ գնալիս. գիտական արշավախմբի անդամները տեսել են մորթիներով ծածկված երկու կնոջ: Գիտնականները գնացել են նրանց ետևից և գտել են նրանց բնակարանը, որը քարանձավ է եղել: Պարզվում է, որ 20-րդ դարում դեռ գոյություն ունեն քարանձավային մարդիկ: Նրանք չեն կարողանում օգտվել կրակից, իսկ որպես հագուստ օգտագործում են վայրի կենդանիների մորթիները: Սնվում են հում սննդով. որը կացարանի շրջակայքում շատ է: Քաղաքակիրթ մարդկանց հետ առաջին հանդիպումն ուղեկցվել է վախով ու ծայրաստիճան զարմանքով:

Հետապնդել են նրանց, սարսափ, անցնելիս . ապրում են. Կացարան, առատ. գործածում են. Նկատել են. հայտնաբերել են. կերակրվում են, ապշահարությամբ, քարայր: